Tekster2016-12-10T11:21:12+00:00

Tekster

We are singing a beautiful song

We are greeting the mountains innocent call
Awaken our goddess within
The sound of the wind is clear in the fall
We change and let new life begin
We change and let new life begin

Our hearts are filled with crystals and light
We bless the spirit of love
With prayers we move all evil aside
We balance the love and the light
We welcome the love and the light

Assisting the souls still in despair
Releasing all fear in the air
Shinning with love truthful and free
We return to our destiny
We return to our destiny

Unfolding new times from inside and out
Breaking the history chain
Uniting our hearts the circle is strong
We are singing a beautiful song
We are singing a beautiful song

Tekst: Louise Svane
Musik: Louise Svane og Niels Erichsen

Kommentar

Dette er en renselse sang.
Med klar intention forvandler den mørk energi til lys, visdom og kærlighed. Sangen er skabt i efteråret 2011 til en krystal og ild ceremoni, til renselse af alle verdens bjerge.

Mother Earth

I’m sending this massage though the heart of mine
Connecting to that special place
where my heart is open space

Desire to controle and form
is fading away like a peaceful storm
Gentle wind is blowning inside – melting hardness
Just the sweetness of love will survive
The sweetness of love will be my guide

Can you hear my song? Can you hear my song?
I’m your mother I’m you mother Earth I’m you mother

Have you noticed
I’m taking a stronger stand for myself
Have you noticed
it is necessary to my survival and my health
Have you noticed
something inside you change every day
Only ignorance stands in your way

There will be no more ”The Earth is at your service”
a new thinking will be:
”how can I serve? how can I respekt?”
”how can I serve the Earth?”
”how can I serve? how can I respekt?”
”how can I serve the Earth?”

Can you hear my song? Can you hear my song?
I’m your mother I’m you mother Earth I’m you mother
Can you hear?

Tekst: Louise Svane
Musik: Louise Svane og Niels Erichsen

Kommentar

Dette er jordens sang.
Sangen er skabt i ærbødighed til jorden og er tilegnet alle jordens oprindelige folkeslag. Sangen er et bidrag til højnelse af menneskers bevidsthed gennem lyd, healing og ubetinget kærlighed.

Musik af:

Louise Svane og Niels Erichsen

Singlen er en hyldest til Jorden, og et ønske om at vi alle må blive
bedre til at passe på naturen og hinanden.
We stand with Standing Rock. Water is life.

Sound in Peace
info@soundinpeace.dk
+ 45 28608085
2016