Musik2016-12-10T11:01:17+00:00

Her kan du lytte til musikken

Sound in Peace skaber melodiske sange med et klart udtryk rettet mod hjertet

“There will be no more, The Earth is at your service
a new thinking will be:
How can I serve, how can I respekt, how can I serve the Earth?”

Louise Svane: Sangerskriver og sanger
Niels Erichsen: Pianist, organist og producer

Musik af:

Louise Svane og Niels Erichsen

Singlen er en hyldest til Jorden, og et ønske om at vi alle må blive
bedre til at passe på naturen og hinanden.
We stand with Standing Rock. Water is life.

Sound in Peace
info@soundinpeace.dk
+ 45 28608085
2016